Podaci o firmi

NAZIV:
Sportska kladionica Milennium d.o.o. Mostar
DIREKTOR:
Dragi Čolić
RAČUN:
Union banka dd Sarajevo, 1020010000005988

Kontakt forma

Sjedište

TELEFON:
+387 36 348 802
E-MAIL:
kontakt@millennium.ba
ADRESA:
Vukovarska bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tečaj:
Ulog: Dobitak:
   Izbriši sve
   Broj kombinacija:
   Ulog po kombinaciji:
   Tečaj:
   Dobitak:
   Trenutni bonus:
   Dobitak s bonusom:
   Uplati